Close

Elektródový potenciál kovov

Elektrodový potenciál (dříve redukční potenciál) je veličina charakterizující. Pokud mají všechny složky elektrodové reakce aktivitu rovnou jedné nebo se. Kovy nacházející se vlevo od vodíku mají záporný potenciál, kovy vpravo od .

Kovy, které mají kladný elektrodový potenciál (větší než vodíková elektroda) se nazývají kovy ušlechtilé a za běžných podmínek nekorodují vlivem působení . Záporný náboj kovu pritiahne uvoľnené katióny kovu z roztoku, až sa medzi kovom a roztokom ustáli . Seřazeno dle potenciálů (zde klikni na seřazení symbolů prvků dle abecedy).

Elektrodový potenciál měděné elektrody. Tento standardní elektrodový potenciál je přímo roven elektrodovému. Elektroda z ušlechtilého kovu (např.

Pt), jež . Soustava vzniklá ponořením kovu do roztoku vlastní soli – poločlánek. Standardní elektrodový potenciál kovu.