Close

Elektrodový potenciál výpočet

Teorie k této kapitole byla poměrně podrobně zpracována v kapitole „Elektrochemie“, kterou lze doporučit jako vhodný studijní materiál . Elektrodový potenciál (dříve redukční potenciál) je veličina charakterizující energetické spojitosti mezi kladnou a zápornou částí elektrické dvojvrstvy na povrchu . Protože potenciály elektrod jsou závislé na teplotě a koncentraci, je jako standardní elektrodový potenciál E° definován potenciál, na který se elektroda nabije .

Podľa Štokholmskej konvencie pri výpočte elektromotorického napätia článku sa odpočítava vždy od . Standardní elektrodový potenciál kovu. Výpočet potenciálního rozdílu mezi elektrodami (rozdílu potenciálu). Jaký je elektrodový potenciál tantalové elektrody ponořené roztoku svých pětimocných kationtů o koncentraci 1.

Jaký bude potenciál soustavy, která obsahuje chlorid železnatý a železitý v molárním poměru 1:10 . Pro výpočet musíme uvažovat rovnost elektrochemických potenciálů na všech fázových rozhraních článku; Po rozepsání úpravě a zjednodušení dostáváme pro . Výpočet standardního redukčního potenciálu. Nernstova rovnice – výpočet potenciálu elektrody. Přepětí – míra ireverzibility reakce, kinetika elektrodové reakce.

Vypočítejte potenciál platinové indikační elektrody ponořené do roztoku. Pro výpočet potenciálu je významný mechanismus elektrodové redoxní reakce:. Mezi kovem a roztokem tak vznikne určitý potenciálový rozdíl, který představuje elektrodový potenciál daného kovu.

Elektrolýza, elektrodový potenciál.

Vypočítejte elektrodový potenciál zinkové elektrody, koncentrace. Mohl by mi prosím někdo napsat výpočet včetně výsledku, abych vůbec. Jaký je elektrodový potenciál hliníkové elektrody ponořené . Měření – potenciál elektrody nelze přímo měřit. Výpočty tekutín v príkladoch sa týkajú rýchlosti tekutín, objemového a hmotnostného prietoku.

Vypočítajte elektródový potenciál uvedenej elektródy. Pro standardní elektrodový potenciál můžeme vztah odvodit obdobně:. Jak lze tyto reakce použít k výpočtu toho, zda bude, nebo nebude určitá redoxní reakce . Elektródový potenciál a rad napätia kovov.

Anorganická chémia, I a II, Výpočty v anorganickej chémii, CHTF STU, 1999.