Close

Standardní vodíková elektroda

Standardní vodíková elektroda je elektroda vytvořená z platiny, pokrytá platinovou černí, sycená plynným vodíkem pod tlakem 13Pa za teploty 27K, . Je to elektroda plynová, ve které se prostřednictvím platiny ustavuje rovnováha. Největší teoretický význam má standardní vodíková elektroda (SHE) obsahující .

Poněvadž elektrický potenciál roztoku je pro obě elektrody stejný, odečte se. Pro standardní vodíkovou elektrodu (ve zkratce SHE) platí (podle definice) při . Standardní vodíková elektroda E= V . Je to rovnovážné napětí článku Ui sestaveného z dané elektrody a ze standardní vodíkové elektrody.

Ako porovnávacia elektróda bola zvolená štandardná vodíková.

Jaký je standardní redukční potenciál vodíkové elektrody? Dohodou byl stanoven standardní poločlánek tvořený vodíkovou elektrodou, jehož potenciál je roven V. Vodíková elektroda je tvořená trubicí s otvorem, . Pro určení standardních elektrodových potenciálů byla jako srovnávací elektroda zvolena elektroda vodíková. Standardní elektrodový potenciál je rovnovážné . Elektrody k měření koncentrace vodíkových iontů Vodíková elektroda je. Největší teoretický význam má standardní vodíková elektroda obsahující roztok HCl . Elektrody zprostředkují jeho spojení s měřícím přístrojem, který sleduje některou.

Standardní elektrodový potenciál vodíkové elektrody je dohodou roven nule. Za základní potenciál byl zvolen potenciál standardní vodíkové elektrody, jehož hodnota byla dohodou stanovena na voltů. Redoks-potencijal standardne vodikove elektrode, pri svim temperaturama, dogovorno je uzet kao 0. Potenciálový rozdíl mezi elektrodou libovolného kovu v roztoku jeho iontů o jednotkové koncentraci při teplotě ºC a standardní vodíkovou elektrodou je .