Obvodný úrad životného prostredia banská bystrica

Odbor starostlivosti o životné prostredie. Krajský úrad životného prostredia Banská Bystrica, Námestie Ľudovíta Štúra č.

Okresný úrad Banská Bystrica – Odbor starostlivosti o životné prostredie – Náplň činnosti odboru – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného . Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, . Nájdete ich v sekcii Občan – Mestský úrad. Okresný úrad Banská Bystrica zabezpečuje služby aj v Klientskom centre.

Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica Skuteckeho 19.

Banská Bystrica, predložil Krajskému úradu životného prostredia Banská Bystrica. Obvodný úrad životného prostredia Banská Bystrica, Skuteckého 1 901 . ODBOR STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE. Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) bola zriadená rozhodnutím. Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline . Informácie o životnom prostredí, legislatíva, kompetencie úradu, kontakty. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie.

Obvodnému úradu životného prostredia v Banskej. Horná 3 9Banská Bystrica; Mesto .