Obvodný úrad životného prostredia žilina žilina

Odbor starostlivosti o životné prostredie. Drahomíra Macášková, vedúca odboru. Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja .

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – sekcia Miestna štátna správa. Okresný úrad Žilina – Odbor starostlivosti o životné prostredie – Náplň činnosti odboru – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia . ObÚ ŽP, Obvodný úrad životného prostredia, Nám. Obvodný úrad životného prostredia Žilina.

Obvodný úrad životného prostredia Žilina, Nám. Krajský úrad životného prostredia Žilina, Nám. Okresný úrad Žilina – odbor školstva Bývalý Daňový úrad Žilina II . Daniel Beniač, Stráňavy 40 0Stráňavy podal dňa 16. S predmetného prerokovania Vám Okresný úrad Žilina zasiela záznam a prílohy.

Na Obvodný úrad Životného prostredia v Žiline, Odbor Ochrany prírody, . OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V ŽILINE.