Obvodný úrad životného prostredia bratislava

Odbor starostlivosti o životné prostredie. V pamätiPodobnéObvodný úrad životného prostredia v Bratislave. Adresa: Karloveská ulica 8Bratislava 4. Krajský úrad životného prostredia vykonáva v druhom stupni štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom . Okresný úrad Bratislava – Odbor starostlivosti o životné prostredie – Náplň činnosti odboru – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia .

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Karloveská 8Bratislava 4. Marta Závodná – vedúca oddelenia životného prostredia a územného. Mestská časť sa stará o plochy verejnej zelene v jej vlastníctve a tiež o tie, ktoré jej zverilo do starostlivosti hlavné mesto SR Bratislava. Všetky firmy z oblasti Odbor starostlivosti o životné prostredie OÚ v prehľadnom, triedenom a kontrolovanom katalógu firiem.

Informácie o životnom prostredí, legislatíva, kompetencie úradu, kontakty. Obvodný úrad životného prostredia Bratislava. Karloveská 8Bratislava Tel.

Odborárske námestie 810Bratislava. Krajský úrad životného prostredia v Bratislave (ďalej len „krajský úrad) bol. Michal Drotovan – prednosta Obvodného úradu životného prostredia v . Odbor regionálneho rozvoja a životného prostredia.

Pozícia: Kancelária prvého kontaktu – životné prostredie. Okresný úrad Bratislava, Organizačný odbor. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie. OBVODNÝ URAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA BRATISLAVA. ODBOR OCHRANY PRÍRODY, VYBRANÝCH ZLOŽIEK ŽIVOTNÉHO.

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) bola zriadená rozhodnutím. Z organizačného hľadiska sa SIŽP člení na ústredie so sídlom v Bratislave, ktoré . Obvodný úrad životného prostredia Bratislava Karloveská 2.