Mestský úrad žilina odbor životného prostredia

Odbor životného prostredia MÚ Žilina – Zabezpečovanie písomnej agendy orgánov mesta,. Klientské centrum – matrika, overovanie podpisov, evidencia obyvateľov, dane, stavebný úrad a životné prostredie. Odbor starostlivosti o životné prostredie.

Daniel Beniač, Stráňavy 40 0Stráňavy podal dňa 16. Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub ks drevín druhu breza, na parc. Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia, .

IČO: 3600509 Tichá 1 0Žilina podal dňa 08. Mesto Žilina, Mestský úrad v Žiline, Odbor stavebný a životného prostredia. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám.

Mestský úrad Žilina, odbor životného prostredia. Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 0Žilina. Obvodný úrad životného prostredia Žilina. Obvodný úrad životného prostredia Žilina, Nám.

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 0Žilina . Mesto Žilina, Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 0Žilina,. OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V ŽILINE. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný Orgán. Mestský úrad Martin, odbor Životného prostredia, Nám.

OBVODNý ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V ŽILINE. Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub ks drevín, z toho ks javor, ks smrek, ks tuja, ks . OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a. Mestský úrad Rajec organizuje zber nadrozmerných odpadov.