Krajský úrad životného prostredia bratislava

Odbor starostlivosti o životné prostredie. V pamätiPodobnéKrajský úrad životného prostredia vykonáva v druhom stupni štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom .

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave. Adresa: Karloveská ulica 8Bratislava 4. Krajský úrad životného prostredia v Bratislave (ďalej len „krajský úrad) bol. Krajský úrad vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie podľa . Okresný úrad Bratislava – Odbor starostlivosti o životné prostredie – Náplň činnosti odboru – oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia . Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave, Karloveská 8Bratislava 4. Odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Bratislava bude od 8. Marta Závodná – vedúca oddelenia životného prostredia a územného.