Close

Výzva pre materské školy 2016

Dotácie sa poskytujú na základe výzvy okrem oblastí podľa § 6c ods. Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov . Regionálne školstvo Dotácie MŠVVaŠ SR v oblasti regionálneho školstva Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zverejnené v roku 2016 .

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja. Materská škola na Nedbalovej ulici v Nitre je výsledkom prvej výzvy, . SR vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v. V časti aktuálne výzvy zhromažďujeme všetky oficiálne vyhlásené výzvy, v rámci ktorých možno v súčasnej dobe.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja.

Zameranie, Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Dátum uzavretia: RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o . Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy IROP-PO2-SC 2. Predchádzajúce výzvy, ktoré boli z programu IROP vyhlásené začiatkom novembra 20boli zamerané na rozšírenie kapacít materských škôl za 7mil. Vyhlásili novú výzvu, škôlky môžu získať miliónov eur.

Ide už o tretiu výzvu určenú pre materské školy. Výzva na predloženie cenovej ponuky Prestavba existujúceho objektu na Komunitné centrum v Nacinej Vsi. Integrovaný regionálny operačný program. Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl (kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10).

Aktuální výzvy, Aktuální výzvy IROP 2014-202 Aktuální výzvy IROP Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Mgr.