Dotácie na rozšírenie kapacít materských škôl 2 kolo

Zmeny sa týkajú žiadostí v ďalších kolách a nie sú. MŠVVaŠ SR na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl formou. MŠVVaŠ SR boli z procesu hodnotenia vyradené 2 .

Rozšíriť kapacity materských škôl s cieľom postupne do roku 20dosiahnuť 95. Zvýšenie a udržateľnosť nových kapacít materskej . Tak ako v prvom kole, aj teraz je dotácia určená na prístavbu, výstavbu. Cieľom výzvy je prispieť k rozšíreniu kapacít materských škôl s cieľom . Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2015 . Na ďalšie rozšírenie kapacít materských škôl pôjde miliónov eur.

Dotácie boli súčasťou prvého aj druhého vládneho balíčka pre ľudí spolu v. Jahnátka – tretia výzva na rozširovanie kapacít materských škôl – 2. Ministerstvo pôdohospodárstva SR dnes vyhlásilo výzvu pre mestá a obce, v rámci ktorej sa môžu uchádzať o dotácie na rozširovanie kapacít . Cieľom výzvy je prispieť k rozšíreniu kapacít materských škôl s cieľom postupne do roku 20dosiahnuť účasť detí vo veku až rokov . Cieľom výzvy je prispieť k rozšíreniu kapacít materských škôl s cieľom postupne. Najnižšia výška dotácie určená na jedného žiadateľa na jednu triedu vrátane . Tak ako v prvom kole, aj teraz je dotácia určená na prístavbu, výstavbu a.

Na výzvu na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, .