Close

Drvič konárov bazos

Rozvojové projekty v regionálnom školstve. Výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a . Podmienky sa môžu v závislosti od výzvy, resp. Výzvy na predkladanie národných projektov. Na základe operačného programu Výskum a vývoj sú vyhlasované výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie . Po schválení jednotlivých výziev týkajúcich sa dotácií a rozvojových projektov na rok 20a ich následnom zverejnení na webové sídlo MŠVVaŠ SR bude . Otvorená výzva pre MVO v oblasti vzdelávania Celý projekt, Nadácia Orange. Zapojiť sa do programu školám odporúča aj Ministerstvo školstva SR v rámci . V časti aktuálne výzvy zhromažďujeme všetky oficiálne vyhlásené výzvy, v rámci ktorých možno v súčasnej dobe predkladať projektové žiadosti.

Program aces – act local: Výzva na predkladanie projektov (Nadácia SLSP). Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako . Projekty bude možné predkladať až na základe výzvy na predkladanie. Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre . Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu.

Zverejnenie výsledkov Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2016.