Close

Úrad na ochranu osobných údajov plán kontrol

Začatie kontroly spracúvania osobných údajov úrad oznamuje výlučne kontrolovanej osobe, v súlade s § písm. Kontrolu spracúvania osobných údajov vykonáva vrchný inšpektor úradu,.

SR zverejnil na svojej internetovej stránke plán kontrol na rok 2016. Plán kontrol Úradu na ochranu osobných údajov pre rok 2016. SR zverejnil plán kontrol na rok 2016. Začatie kontroly spracúvania osobných údajov úrad oznamuje výlučne .

Tento plán je v zostručnenej verzii zverejňovaný na webe Úradu na ochranu osobných údajov. V pláne kontrol dostupnom každému na . Ochrana osobných údajov – audit z pohľadu kontrolnej činnosti Úradu na ochranu osobných údajov SR. Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje .

Kontrola spracúvania osobných údajov (Úrad na ochranu osobných údajov). Ochrana osobných údajov – kontrola v realitnej kancelárii. V roku 20máme rok kedy Úrad na ochranu osobných údajov SR. SK, ktorý vykonáva kontrolu na základe ročného plánu kontrol, na základe podozrenia z porušenia . V pamätiÚrad na ochranu osobných údajov zverejnil na svojich stránkach plán kontrol na rok 2016.

V danom roku budú kontroly medzi inými zamerané na obce a mestá. V marci 20Úrad na ochranu osobných údajov SR zverejnil plán kontrolnej činnosti na rok 2015. Na školení sa dozviete na čo sa úrad zameria na kontrolách, . V pamätiŠkolenia o ochrane osobných údajov, povinná dokumentácia a skúšky. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PSK na II.

RAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY.