Close

Úrad na ochranu osobných údajov plán kontrol 2016

Začatie kontroly spracúvania osobných údajov úrad oznamuje výlučne kontrolovanej osobe, v súlade s § písm. DomovÚradKontrola spracúvania osobných údajovPlán kontrol na rok 2017. Poučenie oprávnených osôb podľa § zákona o ochrane osobných údajov.

SR zverejnil na svojej internetovej stránke plán kontrol na rok 2016. Plán kontrol Úradu na ochranu osobných údajov pre rok 2016. SR zverejnil plán kontrol na rok 2016.

Ochrana osobných údajov – audit z pohľadu kontrolnej činnosti Úradu na ochranu.

Začatie kontroly spracúvania osobných údajov úrad oznamuje výlučne . Tento plán je v zostručnenej verzii zverejňovaný na webe Úradu na ochranu osobných údajov. V pláne kontrol dostupnom každému na . Rozsah kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky pod ľa 1Bd zákona 369M 9Z. Miesto vykonania kontroly – Obecný úrad. Kontrola zameraná na ochranu osobných údajov a to existencia Bezpečnostného . V danom roku budú kontroly medzi inými zamerané na obce a mestá.

V roku 20máme rok kedy Úrad na ochranu osobných údajov SR pripravuje. Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PSK na II.

SK, ktorý vykonáva kontrolu na základe ročného plánu kontrol, na základe podozrenia z porušenia . Ministerstvo zdravotníctva SR, x, I. V roku 20máme rok, kedy Úrad na ochranu osobných údajov SR. Ochrana osobných údajov a kamerové systémy od 1. Na aké zákonné povinnosti sa zameria v tomto roku? Registrácia e-shopov na Úrade na ochranu osobných údajov.

Táto povinnosť bežným e-shopom skončila 18. Táto interná smernica o ochrane osobných údajov v pôsobnosti. Slovenskej republiky (ďalej aj „Úrad“) – orgán. Program HR days 20ma dve nosné témy prednášok – výroba a služby. Ochrana osobných údajov, teória a prax.

Predkladá ho len v prípade kontroly. Kontrolný plán 20– agentúry dočasného zamestnávania, obce a mestá, zamestnávatelia vo . Miesto vykonania kontroly: Obecný úrad Spišská Teplica. V Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 20nebola úradu uložená . Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 1. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. Doplnenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na 1. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016.

Stanovisko k návrhu rozpočtu 2017-2019.