Close

Úrad na ochranu osobných údajov test

Zodpovedná osobaSkúška zodpovednej osobyUkážkový test. Oprávnenou osobou v zmysle zákona je ten kto spracúva osobné údaje v rozsahu a za . Skúška sa vykonáva v Bratislave v sídle úradu, je bezplatná a termín a čas sa zverejňujú.

Prihlasovanie na skúšku na výkon funkcie zodpovednej osoby v sídle úradu. Tréning: Kvízové otázky o ochrane osobných údajov: predmet zákona o osobných údajoch, osobný údaj, osobitné kategórie osobných údajov, právo . Ten, kto sa už zúčastnil u mňa školenia na ochranu osobných údajov vie, že som. Potom nám rozdali testy, začali sme 9.

Za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov zodpovedá Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky len prevádzkovateľ . Test: Testy výrobkov, rady pre výber, upozornenie na nebezpečné výrobky,. Podnet Úradu na ochranu osobných údajov SR pre neoprávnené . V prípade schválenia vyhlášky v navrhovanom znení bude skúšku zabezpečovať Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky . SR zverejnil na svojej webstránke ukážkový test na skúšku na výkon funkcie zodpovednej osoby na .

Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške . Po každom okruhu si máte možnosť spolu s lektorkou vypracovať cvičný test, ktorý . Marcela Macová úspešne absolvovala skúšku na Úrade a počas tohto seminára Vám poskytne potrebné informácie, ktoré. V marci 20Úrad na ochranu osobných údajov SR zverejnil plán kontrolnej činnosti na rok 2015. Nielen ich získavanie, ale aj spracovanie a následná likvidácia musia podliehať prísnym nariadeniam, ktoré kontroluje Úrad na ochranu osobných údajov.

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov. V opačnom prípade musí prihlásiť na Úrade pre ochranu osobných údajov na registráciu tie informačné systémy, ktoré registrácii podliehajú. Cieľom školenia, ktoré vedie priamo lektor Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky bude informovať o zmenách, ktoré prináša nový zákon o .