Zákon o cestovných náhradách

Tento zákon upravuje poskytovanie náhrad výdavkov a iných plnení (ďalej len „náhrada“) pri pracovných cestách, pri dočasnom pridelení na výkon práce k . Zákon o cestovných náhradách upravuje poskytovanie náhrad výdavkov a iných plnení pri pracovných cestách. Zákon o cestovných náhradách presne vymedzuje právne úkony , pri ktorých vzniká nárok na náhradu a okruh osôb , ktorým tento nárok vzniká.

Pozrite si prehľad hlavných zmien vykonaných v Zákonníku práce, ktoré nadväzne vyvolali aj zmenu v zákone o cestovných náhradách. Link na tento zákon je uvedený nižšie, alebo v časti predpisy a zákony. Zmeny v zákone o cestovných náhradách boli vyvolané úpravami v Zákonníku práce ohľadom dočasného pridelenia agentúrou dočasného . Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: PRVÁ ČASŤ.

Zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi pri pracovnej ceste sumu stravného vo vyššej sume ako je suma stravného podľa zákona o cestovných náhradách. Publikácia „Zákon o cestovných náhradách – komentár“ reaguje na početné . Zákon o cestovných náhradách rozlišuje náhrady, ktoré majú pre zamestnanca nárokový charakter alebo nenárokový (fakultatívny) charakter.

Z hľdiska jednoznačosti sa navrhuje zákon o cestovných náhradách v § odseku spresniťv tom zmysle, ž sa doplní o právny úkon „vyslanie do čenského šátu . Názov publikácie: Zákon o cestovných náhradách – komentár. Pracovná cesta v zmysle Zákona o cestovných náhradách je čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je . Zákon o cestovných náhradách“) sa vydáva. Smernica o poskytovaní cestovných náhrad na Paneurópskej vysokej škole n. Všetky informácie o produkte Kniha Zákon o cestovných náhradách, Zákon o minimálnej mzde – Kolektív, porovnanie cien z internetových obchodov, hodnotenie . Správa z kontroly cestovných náhrad pri dodržiavaní a uplatňovaní zákona č. Cieľom školenia je poskytnúť kľúčové informácie o cestovných náhradách v mzdovej praxi.

Všeobecná orientácia v Zákone o cestovných náhradách č. Pri používaní vlastného motorového vozidla robíme vyúčtovanie cestovných náhrad. Zákon o cestovných náhradách v aktuálnom znení: 1_-zakon-283_2002_pz. Našim cieľom je umožniť zákazníkom . Poskytovanie náhrad výdavkov a iných plnení pri pracovných cestách upravuje Zákon č. Zákon o cestovných náhradách – úplné znenie zákona č.