Základná náhrada za každý 1 km jazdy 2016

Výpočet cestovných náhrad pri použití vlastného vozidla zamestnancom na pracovnej ceste určí výšku náhrady od zamestnávateľa za každý km jazdy plus . Základná náhrada pri použití súkromného motorového vozidla. Základná náhrada za každý km sa mení v závislosti od toho, či ide o: jednostopové vozidlo.

Pre jazdu v meste sa spotreba zvýši o. Suma stravného (gastrolístkov) sa od 1. Výška základnej náhrady je 01€ za prejdený kilometer (Účtovná poradňa). ZCN za každý kilometer jazdy základná náhrada (§ ods. a 3) a.

Suma základnej náhrady za km jazdy. Suma základnej náhrady pre osobné motorové vozidlá je stanovená v sume 1eura za km jazdy. A ak teda samozrejme ide o firemné jazdy, teda jazdy na účely dosahovania príjmov. Stiahni si 5+najobľúbenejších článkov, ktoré sú základom pre každého.

Paušálna náhrada za každý km jazdy na účely podnikania je zo.

Suma základnej náhrady za každý km jazdy pre a) jednostopové vozidlá a trojkolky je 0eura, b) osobné cestné motorové vozidlá je 1eura. Náhrada za spotrebované pohonné látky patrí zamestnancovi . Základná náhrada za každý km jazdy:. Cestovné náhrady zamestnancovi pri používaní auta partnerky (2017).

Pracovná cesta obchodného zástupcu (17). Výpočet cestovných náhrad pri zahraničnej pracovnej ceste 20(07). Do daňových výdavkov si okrem pohonných hmôt môžete započítať aj náhradu za každý jeden kilometer jazdy. Poskytovanie cestovných náhra náhrady pri zahraničných pracovných cestách,.

Sumu základnej náhrady pre jednostopové vozidlá a trojkolky a pre osobné cestné motorové vozidlá je ustanovená za každý km jazdy na . Používanie automobilu či konkrétne jazdy tak daňový úrad neskúma: má sa za. EUR na vykázaný a prejazdený kilometer pracovnej. Spotrebované pohonné hmoty: 1l á eur = 1eur.

Poskytnuté náhrady v súlade so zákonom o cestovných náhradách u zamestnanca nie sú.