Ako napísať sťažnosť vzor

Meno, priezvisko, adresa sťažovateľa (alebo názov a sídlo právnickej osoby). Meno, priezvisko a adresa sťažovateľa Mestský úrad Modra Dukelská č. V Modre, dňa VEC: Sťažnosť Podávam sťažnosť na.

Sťažnosť na: Eurotel, zdĺhavá reklamácia, prítup pracovníkov a mnohé iné. Postup pri podávaní ako i pri prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti alebo prekontrolovania .

Zásady pre prijímanie, evidovanie, prešetrovanie a vybavovanie. Sťažnosť je podanie fyzickej alebo právnickej osoby (ďalej len sťažovateľ), ktorý- sa domáha ochrany svojich práv. Vzor pre podanie podnetu, sťažnosti, KB, 25.

Sťažnosť na sudcu alebo na postup súdu (trestné konanie). V prípade, že máte záujem podať sťažnosť, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti zákon č. V žiadnom prípade, oni by mali ísť vzorom a nerobiť také veci aby .