Písanie sťažnosti vzor

Meno, priezvisko, adresa sťažovateľa (alebo názov a sídlo právnickej osoby). Meno, priezvisko a adresa sťažovateľa Mestský úrad Modra Dukelská č. V Modre, dňa VEC: Sťažnosť Podávam sťažnosť na.

Archív sťažností, pochvál a podnetov. Ak si myslíte alebo ste presvedčení o tom, že ten ktorý orgán verejnej správy konal nesprávne a protiprávne, máte zákonnú možnosť a právo .

Vzor pre podanie podnetu, sťažnosti, KB, 25. Sťažnosťou podľa zákona o sťažnostiach nie je podanie, ktoré. Sťažnosť je podanie fyzickej alebo právnickej osoby (ďalej len sťažovateľ), ktorý- sa domáha. Sťažnosť na sudcu alebo na postup súdu (trestné konanie). V žiadnom prípade, oni by mali ísť vzorom a nerobiť také veci aby imunitu vôbec potrebovali.

KB), Vzor osobného listu s rozmermi. Súkromné listy, Žiadosti, reklamácie, sťažnosti. Pravidlá písania a úpravy písomností.