Close

Vypocet tepla fyzika

Teraz si upravíme vzorec pre výpočet tepla. Množství tepla potřebného pro ohřátí látky spočítáme ze vztahu. Výpočet tepla prijatého pri tepelnej výmene.

Teleso s hmotnosťou m prijme pri zvýšení teploty o (t – t0) teplo: Q = c. Datum (období) tvorby: listopad 2012. Teplo alebo (mimo fyziky aj) tepelná energia je vnútorná energia, ktorú teleso príjme, alebo. Vzorec na výpočet tepla potrebného na zvýšenie teploty telesa za .

Prezentace navazuje na učebnici Fyzika FRAUS 200str. Ak chceš vidieť riešenie, klikni na vybraný príklad! Vzorec na výpočet tepla potrebného na zvýšenie teploty telesa za predpokladu,.

Teplom sa zaoberá časť fyzika nazývaná Termika, alebo tepelná fyzika. Jaké množství tepla bylo potřeba k ohřátí vzduchu v místnosti, ve které se právě. Preskočiť na Výpočet předaného tepla – Q = teplo přijaté (odevzdané) tělesem hmotnosti m při.