Close

Strmost ekvitermní křivky

Ekvitermní regulace (princip činnosti):. Takže myslíte, že platí u kk, čím nižší strmost křivky (tak akorát, aby se Ekvitermní regulace23. sep. 2015Nastavení topné křivky Logomatic RC351. jan. 2014Diskuse ke článku: Ekvitermní regulace – princip a využití v15. sep.

2010Nefunkční adaptace topné křivky26. sep. 2008Viac výsledkov z forum.tzb-info.czEkvitermní regulace – princip a využití v systémech regulace vytápěnívytapeni.tzb-info.cz › Vytápění › Měření a regulaceV pamätiPodobnéPreložiť túto stránku8. 3. 20- Pro danou místnost lze stanovit soustavu tzv. ekvitermních křivek (také topné křivky), které popisují vzájemnou závislost teploty topné vody, . Jak ta ekvitermní regulace funguje a jak ji nastavit co nejlíp?

Pokud bude dokonale odladěná křivka ekvitermní regulace bude nárůst teploty po útlumu velice . Ekvitermní regulace je kromě venkovního čidla teploty ještě doplněna. Někde jsem četl, že při nastavování ekvitermní křivky by měla být . Princip práce ekvitermního regulátoru v závislosti na změně venkovní teploty. Přizpůsobení vytápění topnému systému.

V závislosti na venkovní teplotě a strmosti topné křivky regulátor nastaví žádanou teplotu náběhu do topného okruhu. Výsledek regulace s ekvitermním řízením je závislý na topné křivce. Pokud je zadaná strmost topné křivky vyšší než vyžaduje vytápěný prostor . Pokud bude teplota vysoká, snížit křivku kolečkem dolů nebo změnit její strmost – dle toho jak to bude držet teplotu při různých venkovních . Jakmile se venkovní teplota snižuje, ekvitermní regulace zvyšuje teplotu topné vody tak. Z grafu je vidět, že všechny ekvitermní křivky se protínají v bodě, kdy je . Pokud se skutečná teplota v místnostech hýbe, tak je špatně nastavená ekvitermní křivka a je nutno ji upravit. Musíme si uvědomit, že doladění ekvitermní křivky . Ekvitermní regulace funguje na jednoduchém principu, kde se strmost ekvitermní křivky určuje pouze dvěma parametry.

Prvn parametr je minimální požadovaná . Online nápověda k funkčnímu bloku topná křivka. Ten je použit k nastavení strmosti vytápěcího systému. Její strmost je vyjádřena ekvitermní . Ve skutečnosti je otopových křivek celá rada s různou strmostí (obr. 2) o podle skutečné . Sklon topné křivky vyjadřuje zejména tepelnou setrvačnost, která je u podlahových topení velká. C a současně nedotopeno při + 10C, je křivka příliš strmá.

Zde je typ na seřízení ekvitermního regulátoru . Co to vlastně znamená lze stanovit soustavu ekvitermních křivek? Soustava topných křivek se stanovuje na základě jednak požadované teploty v místnosti . Konstantní teplota prostoru i v případě výkyvů venkovní teploty. Podle nastavené strmosti topné křivky regulátor tvoří .