Teplo fyzika

Teplo alebo (mimo fyziky aj) tepelná energia je vnútorná energia, ktorú teleso príjme, alebo ju odovzdá pri tepelnej výmene inému telesu. Slovíčko teplo používame v bežnom živote pomerne často. Hovoríme napríkla že „nám je teplo“ alebo „vonku je teplo“.

Vypracovala: Petra Podmanická Teoretická časť Na tému teplo a merná tepelná kapacita sú spravené samostatné teoretické učivá, kde sú . Teplom sa zaoberá časť fyzika nazývaná Termika, alebo tepelná fyzika. Teplo potrebné k ohriatiu látky o jeden teplotný stupeň sa nazývá tepelná kapacita. Kde všade (kedy) v bežnom živote sa môžeme stretnúť s pojmom teplo; Čo je to teplo?

Prírodné vedy – Fyzika a astronómia. Teplo alebo tepelná energia je vnútorná energia, ktorú teleso príjme, alebo ju odovzdá pri tepelnej . Co je to teplo a teplota: Teplo je pohyb molekul. Teplota je mírou, jak rychle se molekuly . Riešené príklady z matematiky, fyziky a chémie pre stredné školy.

C, vyjde nám výsledné teplo Q v kJ. Kouzelný trojúhelník: Příklad 1: Kolik tepla se spotřebuje na ohřátí kg železa .