Close

Veterná energia

Veterná energia je energia, ktorá má bohatý potenciál v celosvetovom meradle, pričom ponúka možnosti centralizovanej ako aj decentralizovanej výroby. Vo veternej elektrárni sa kinetická energia vetra mení na mechanickú energiu otáčajúcich sa listov rotora a táto v generátore na elektrickú energiu, ide o využitie . Viac informácií nájdete v hlavnom článku Veterná energia.

Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Veterná energia. Energia (W alebo E) vo fyzike je schopnosť fyzikálnej sústavy konať prácu (W), čiže práca. Všetky druhy energií (mechanická, tepelná, svetelná, vodná atď.).

Princíp výroby elektriny súčasnými veternými turbínami je veľmi jednoduchý.

Energia prúdenia vetra roztáča listy rotora a takto vytvorenú mechanickú energiu . Veterná elektráreň s maximálnym výkonom 5kW má výšku okolo m. Primer vrtule, ktorá má tri listy je m. Tento typ elektrárne pracuje pri rýchlosti vetra 3 . Veterná energia patrí z globálneho hľadiska k najvýznamnejším druhom obnoviteľných zdrojov energie, ktoré sa využívajú na výrobu elektrickej . V rokov počas ropnej krízi sa záujem o veternú energiu oživil. Veterné turbíny sa s skladajú z týchto komponentov:.

Vplyv_vetern CBDch_elektr CA1rn CAD_na_ CBEivotn .