Close

Princíp fungovania veternej elektrárne

Princíp fungovania: Vzdušné prúdenie naráža na lopatky rotora a tým ho roztáčajú. Hriadeľ rotora je pomocou prevodov spojený s hriadeľom . Na krátkej animácii je vysvetlený princíp fungovania veterných turbín.

Veterné elektrárne získavajú elektrickú energiu zo vzduchu. Princíp fungovania Vzdušné prúdenie naráža na lopatky rotora a tým ho roztáčajú. Hriadeľ rotora je pomocou prevodov spojený s hriadeľom generátora, ktorý v. Veterná elektráreň a princíp jej činnosti.

Veterné elektrárne premieňajú energiu prúdenia vzduchu na elektrickú energiu. Sila vetra sa oprie o vhodne nastavené . Sila vetra sa oprie o vhodne nastavené krídla rotora turbíny a roztáča ich. VOD Veterné turbíny sú najnovšou technológiou k premene veternej energie. Základné veterné mlyny sa používali v Európe storočia.

Na tomto princípe pracuje dnes väčšina veterných turbín vo svete. Najčastejším spôsobom fungovania je systém, kedy veterný motor dodáva energiu na. Dôležité je si uvedomiť doplnkovú úlohu malej veternej elektrárne, ktorú môže spĺňať .

Princíp výroby elektriny súčasnými veternými turbínami je veľmi jednoduchý. Generátor má podobnú konštrukciu ako generátor v tradičnej elektrárni na fosílne . V prvých kapitolách sú vysvetlené princípy výroby elektrickej energie a tepla v tepelných a jadrových. Možnosti uplatnenia veterných elektrární.