Zelena domacnostiam zoznam zhotovitelov

Zoznam oprávnených zhotoviteľov bude Slovenská inovačná a energetická agentúra priebežne aktualizovať. Zhotovitelia sa môžu do zoznamu prihlásiť . Inštaláciu zariadení podporenú z národného projektu Zelená domácnostiam môžu.

Zoznam oprávnených zhotoviteľov bude priebežne aktualizovaný. V pamätiPodobnéDo zoznamu zariadení môže byť zaregistrované len zariadenie, ktoré spĺňa technické podmienky uvedené vo Všeobecných podmienkach podpory využitia . Registrácia do zoznamu oprávnených zhotoviteľov na inštaláciu malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rámci národného projektu . SIEA otvorila registráciu zhotoviteľov v projekte Zelená domácnostiam.

Zoznam zhotoviteľov, ktorí podpíšu so SIEA zmluvu o preplácaní poukážok, bude . V zozname oprávnených zhotoviteľov projektu Zelená domácnostiam je zapísaných vyše 2subjektov. Zhotovitelia zariadení ATTACK – Zelená Domácnostiam. PDF Zoznam inštalatérov ATTACK, ktorým bolo vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa zákona č. Národný projekt inštalácií malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam sa dostal do druhej fázy. Momentálne je národný projekt Zelená domácnostiam len v. Výhody spolupráce so SSE pri projekte Zelená domácnostiam.

SSE spĺňa všetky podmienky a je v zozname oprávnených zhotoviteľov. Zoznam zhotoviteľov, ktorí podpíšu so SIEA zmluvu o preplácaní poukážok, bude zverejnený a priebežne dopĺňaný na webovej stránke .

ZOZNAM OPRÁVNENÝCH ZHOTOVITEĽOV pre národný projekt Zelená domácnostiam. Inštaláciu zariadení podporenú z národného projektu Zelená domácnostiam. Zoznam zhotoviteľov, ktorý splnili podmienky a spolupracujú s Logitex, s. Projekt Zelená domácnostiam poskytne príspevky na malé zariadenia, ktoré. Musí si záujemca vyberať zo zoznamu zhotoviteľov, alebo môže . Národný projekt, Zelená domácnostiam, umožňuje domácnostiam získať príspevok. ELOSYS seminár organizovaný SIEA „Seminár Využívanie fotovoltických systémov v domácnostiach . Využite možnosť podpory vo forme dotácie od vlády SR pre domácnosti na.

BRATISLAVA – Projekt Zelená domácnostiam, vďaka ktorému budú môcť. Do zoznamu zhotoviteľov budú zaradení všetci žiadatelia, ktorí .