Close

Zelena domacnostiam ziadost

Zariadenie bude do zoznamu zaregistrované, ak je žiadosť kompletná a. Na stiahnutie Žiadosť o registráciu zariadení do zoznamu oprávnených zariadení. Na stiahnutie Žiadosť uzatvorenie zmluvy o preplácaní poukážok Zelená domácnostiam.

Ako získať dotácie z projektu Zelená domácnostiam 2017. Program dotácií Zelená domácnostiam je tu pre každého. Zelená domácnostiam – žiadosť o poukážku.

SIEA preplatí poukážku zhotoviteľovi v prípade, ak je žiadosť o preplatenie . SIEA preplatí poukážku zhotoviteľovi v prípade, ak je žiadosť o preplatenie poukážky úplná. Príprava programu na čerpanie 1miliónov eur z eurofondov, ktoré Európska komisia odklepla na podporu využitia OZE v domácnostiach v . Prvé kolo projektu Zelená domácnostiam je oficiálne odštartované. Ilustračný obrázok k článku Chcete si podať žiadosť o poukážku na SIEA.

V prvom kole projektu Zelená domácnostiam bolo k dispozícii z . Podozrenia z automatického vypĺňania žiadostí robotom v 2. Zelená domácnostiam, ktoré vychádzajú z vysokých čísiel . KROKOV K VYUŽÍVANIU OZE V DOMÁCNOSTIACH.

Zelená domácnostiam bolo zamerané na podporu inštalácií. Zmenou však je, že žiadosť o preplatenie poukážky sa nepovažuje za . Najbližšie kolo projektu Zelená domácnostiam zamerané na zariadenie na výrobu tepla sa otvorí v utorok 4. V treťom kole projektu Zelená domácnostiam na podporu zariadení. SIEA: „Ak vaša žiadosť o poukážku neuspela, pýtajte si vysvetlenie priamo od SIEA“. Vyzvanie na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam. NFP je možné predložiť SO (vždy na vyššie uvedenú adresu) . O dotáciu na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rodinných aj v bytových domoch môžu domácnosti žiadať prostredníctvom projektu . Cieľom projektu Zelená domácnostiam je zabezpečiť podporu pre inštaláciu.

Upozorňuje, že ak ešte zhotovitelia nezaslali žiadosť o preplatenie poukážky z projektu Zelená domácnostiam z predchádzajúcej výzvy, mali . Dovtedy musia zhotovitelia podať žiadosť o ich preplatenie aj s príslušnou. Národný projekt Zelená domácnostiam pripravuje SIEA v rámci . Ak ste žiadosť vyplnili správne, do hodín od doručenia tejto správy potvrďte nižšie uvedený odkaz. Novostavbou sa na účely projektu Zelená domácnostiam rozumie rodinný dom, . Prvé kolo projektu Zelená domácnostiam pre enormný záujem ukončili po štyroch. Inštalácia musí byť ukončená a žiadosť o preplatenie poukážky podaná . Ak ešte zhotovitelia nezaslali žiadosť o preplatenie poukážky z projektu Zelená domácnostiam, mali by tak urobiť čím skôr.

Skôr ako začnete žiadosť vypĺňať oboznámte sa s podmienkami podpory projektu Zelená domácnostiam aodporúčaniami pre domácnosti. V treťom kole projektu Zelená domácnostiam na podporu zariadení na.