Close

Siea bajkalská 27

Slovenská inovačná a energetická agentúra. Bajkalská 2 8Bratislava tel. V šiestom kole projektu Zelená domácnostiam bolo úspešných 9žiadostí. Slovenská inovačná a energetická agentúra v najbližších dňoch rozpošle . Bajkalská+2C+Bratislava 2C+sieaV pamätiPodobnéVýsledok vyhľadávania objektu Bajkalská 2 Bratislava, siea na mape.

GPS súradnice, mapa na vytlačenie, určenie cesty, meranie vzdialenosti a plochy.

Zamestnancov SIEA môžete kontaktovať počas pracovných dní od 8:do. V deň vyhlásenia kola sú zamestnanci SIEA k dispozícii do 17. Slovenská inovačná a energetická agentúra – Príspevková organizácia Ministerstva hospodárstva SR, energetické poradenstvo, nezávislá odborná autorita . Slovenská inovačná a energetická agentúra – SIEA Adresa: Bajkalská 2 8Bratislava. Zuzana Pařízková; Telefón: +4(0) 5111; E-mail: . Slovenská energetická agentúra: – spracúva podľa pokynov ministerstva podklady od ústredných orgánov štátnej správy na návrh energetickej politiky Sl.

Zelená domácnostiam, uzatváraných medzi SIEA na jednej strane a. Bajkalská 2 8Bratislava, IČO:. Adresa: Bajkalská 2 8Bratislava.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je štátna .