Vzor transferová dokumentácia

Transferová dokumentácia dokumentuje proces ocenenia kontrolovaných transakcií. Daňový úrad si ju môže kedykoľvek vyžiadať. Skrátená transferová dokumentácia k prenájmu – vzor.

V mesiaci apríl 20Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo nové Usmernenie č. Pomerne časté otázky s transferovou dokumentáciou a vzorom. Tužinského, dokumentácia transferového oceňovania, príklady transferového oceňovania. Vzor transferovej dokumentácie je platný pre zdaňovacie obdobie roku .

Zákone o dani z príjmov povinnosť aj pre tuzemské závislé osoby upraviť základ dane o rozdiel, . Nezáväzný vzor skrátenej transferovej dokumentácie Vám krok po kroku na praktickom príklade predstaví, aké náležitosti by mala skrátená transferová . Transferová dokumentácia je v priložených súboroch. Materiál (strán) obsahuje: – úvodný popis problematiky transferovej dokumentácie (strany) – vzor .