Transferové oceňovanie dokumentácia

Transferová dokumentácia dokumentuje proces ocenenia kontrolovaných transakcií. Usmernenie o určení obsahu dokumentácie transferového oceňovania. Obsah dokumentácie o použitej metóde určuje ministerstvo financií.

Popis systému transferového oceňovania daňovníka obsahujúci . Novelou zákona sa rozšírili pravidlá transferového oceňovania aj na tuzemské osoby, t. Kedy a kto je povinný pripraviť transferovú dokumentáciu? Aké metódy transferového oceňovania existujú?

Medzinárodné zdaňovanie: zmeny v ZDP v . Skrátená transferová dokumentácia k prenájmu – vzor. On-line kniha Transferové oceňovanie a skrátená dokumentácia Vás oboznámi s problematikou transferového oceňovania a vytvárania skrátenej dokumentácie . Transferové oceňovanie a skrátená dokumentácia. Tužinského, dokumentácia transferového oceňovania, príklady transferového oceňovania. Pomerne časté otázky s transferovou dokumentáciou a vzorom. Aké zmeny sa plánujú v oblasti transferového oceňovania, aká má byť správna dokumentácia, aby bola vhodným dôkazom pre správcu dane, v akom rozsahu a . Nové usmernenie k obsahu dokumentácie transferového oceňovania.

Povinnosť vedenia dokumentácie je odvodená z § ZDP, ktorý v odsekoch a zavádza základných metód transferového oceňovania.

Problematika transferového oceňovania nie je u nás neznáma. Vypracovanie dokumentácie na transferové oceňovanie. Dokumentácia o transferovom oceňovaní tuzemských transakcií sa.

Transferová dokumentácia aj pre tuzemské závislé osoby. Popis systému transferového oceňovania daňovníka, obsahujúci informácie . Transferové oceňovanie možno nazvať ako postup stanovenia cien. Rozsah dokumentácie závisí od typu účtovnej jednotky – mikro vs. Regulácia transferového oceňovania je v súčasnosti na Slovensku na.

K transakciám medzi závislými osobami sú tieto povinné viesť dokumentáciu pre transferové oceňovanie. Zákon kladie povinnosť mať vypracovanú transferovú dokumentáciu. Správca dane môže požiadať o predloženie dokumentácie kedykoľvek nielen pri kontrole.

Podstata a princípy transferového oceňovania. Xnepodarí dostatočnými argumentmi a patričnou dokumentáciou preukázať správcovi dane, . Poskytujeme poradenstvo pri vypracovaní dokumentácie pre účely transferového oceňovania v súlade s lokálnymi záväznými .