Close

Transferové oceňovanie 2016

Usmernenie o určení obsahu dokumentácie transferového oceňovania. V priebehu tretieho štvrťroka roku 20vydalo Ministerstvo financií Slovenskej . Rozšírenie transferového oceňovania na všetky závislé osoby od roku 2015.

Používať sa môžu nasledujúce metódy transferového oceňovania: a) metódy. Odpočet (umorovanie) straty v daňovom priznaní za rok 2016. Podstata a princípy transferového oceňovania. Transferové oceňovanie a vybrané transakcie tuzemských závislých osôb .

Vzor transferovej dokumentácie je platný pre zdaňovacie obdobie roku 2016. Transferové oceňovanie v roku 2017: definícia závislých osôb a . Povinnosť dokumentovať výšku cien medzi tuzemskými závislými osobami aj pre malých podnikateľov od roku 20významne zvýšila ich . Zahraničné spriaznené osoby ak uskutočňujú transakcie medzi sebou. Novelou zákona sa rozšírili pravidlá transferového oceňovania aj na tuzemské osoby, t. Transferové oceňovanie je postup stanovenia cien pri transakciách – napr.

V súvislosti s novými pravidlami transferového oceňovania bolo dňa 14. Nový zákon o miestnom poplatku za rozvoj účinný od 1. Aké zmeny sa plánujú v oblasti transferového oceňovania, aká má byť správna.

Transferové oceňovanie a skrátená dokumentáciaonbto. V pamätiOn-line kniha Transferové oceňovanie a skrátená dokumentácia Vás oboznámi s. Transferové oceňovanie pre tuzemských podnikateľov. V kalendárnom roku 20sme pomohli mnohým spoločnostiam po celom Slovensku. Transferové oceňovanie je postup ako stanoviť ceny transakcií, ktoré sa kontrolujú. Októbrová novela zákona o dani z príjmov (ZDP) prináša rozšírením požiadaviek transferového oceňovania na tuzemské závislé osoby dve . Transferové oceňovanie: najdôležitejšie zmeny v roku 20a 2017.

Od januára 20sa v zákone o dani z príjmov menia doterajšie pravidlá transferového . Transferové oceňovanie – najdôležitejšie zmeny v roku 2017. Nové usmernenie k obsahu dokumentácie transferového oceňovania.