Close

Uzavrety regulacny obvod

Uzavretý regulacný obvod (URO) a stabilita. Oddelenie informatizácie a riadenia procesov. U´ stav informatizácie, automatizácie a . Sústava pozostáva z dvoch častí FS(s)=FS1(s)FS2(s) a je riadená regulátorom FR(s), ktorý spracováva rozdiel signálov vedených . Regulačný obvod je negatívna spätná väzba, ktorá prepája výstup riadeného systému s jeho vstupom.

Systém, ktorý regulačný obvod riadi, sa označuje ako . Nyquistove kritérium stability rozhoduje o stabilite obvodu na základe priebehu.

Diskrétny uzatvorený regulačný obvod. V tomto diele sa budeme venovať hľadaním kritického zosilnenia diskrétneho uzatvoreného regulačného obvodu (URO) . PK uzavretého regulačného obvodu a . V regulačnom obvode môžu byť jednotlivé členy stabilné aj nestabilné. Požaduje sa však , aby uzavretý regulačný obvod bol vo všetkých . Stabilita uzavretého regulačného obvodu.

Najdôležitejšou podmienkou správnej činnosti regulačného obvodu je jeho stabilita.