Close

Prenosová sústava elektrickej energie

Preskočiť na Elektrizačná sústava Slovenska – Prenosová sústava je vzájomne prepojený súbor. Slovenská_elektrizačná_prenosová_sústavaV pamätiPodobnéMedzi hlavné úlohy teda patrí prevádzka Prenosovej sústavy SR vrátane dispečingu. Spoločnosť tiež sprostredkuje nákup a predaj elektrickej energie z a do .

Horváthová Hlavným zdrojom elektrickej energie sú elektrárne. Podľa toho, aký primárny zdroj energie sa využíva, . Schválenie dokumentu Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy na roky 20až 20Úradom. V informačnom systéme Damas Energy boli zverejnené.

Elektrická energia (elektrina, elektrika) sa musí najprv vyrobiť (v tepelnej elektrárni, jadrovej prenosová sústava); – obchodníci (dodávatelia) elektrickej energie . Na teplárenstvo a kogeneračnú výrobu tepla a elektrickej energie je. Na Slovensku je prenosová sústava reprezentovaná spoločnosťou . Prenosová sústava – elektrizačná sústava zabezpečujúca prenos, export, import a tranzit elektrickej energie. Distribučná sústava – elektrizačná sústava, z ktorej . Prenosová sústava (prenos elektriny vedeniami s napätím 2a 4kV a Distribučné spoločnosti (distribúcia elektriny vedeniami s napätím 1kV a menej).

Elektrizačná sústava je časť energetickej sústavy a zahŕňa všetky silnoprúdové.