Metoda inverznej dynamiky

Pomocou týchto metód vykonáme syntézu regulačného obvodu, s použitím. Pomocou metódy inverzie dynamiky sa ľahko a rýchlo navrhujú . Pri návrhu sme vychádzali z metódy inverznej dynamiky. Abstract: The main problem of the duties at all industries is . Metóda ID – inverzná dynamika – diskrétny regulátor.

V tomto diele budeme pomocou metódy inverznej dynamiky počítať koeficienty regulátora pre regulovanú . Metóda ID – inverzná dynamika – spojitý regulátor.

Aby bylo možno použít tuto metodu, musí být zajištěno, aby přenos regulované soustavy GS(s) byl jedním ze základních tvarů uvedených v tabulce 2. Tato metoda umožňuje snadné a rychlé seřízení číslicových regulátorů pro základní druhy regulovaných soustav i s dopravním zpožděním (viz. tabulka 2). Rozdiel je len vtom, že klasická metóda inverznej dynamiky „kráti“ prenos pôvodného. Priebeh modulu frekvenčného prenosu uzavretého regulačného obvodu. Metoda požadovaného modelu (inverze dynamiky).

Metoda umožňuje snadné a rychlé seřízení standardních typů číslicových a analogových regulátorů pro . PM, ktorá sa nazýva podľa autora riadenie v pseudo-hyper. Ljapunova metóda) pre vyšetrenie stability NDS; Aplikácia Ljapunovovej funkcie v.

Súčasné metódy výpočtu koeficientov regulátorov v kaskádovom zapojení. Dobrá kvalita regulácie sa dá dosiahnúť pomocou metód inverznej dynamiky . Riadenie s vnútenou dynamikou (RVD) je pomerne nová riadiaca metóda. K určeniu ďalšieho parametra (zosilnenia) je možné použiť napr. Stavová spätná väzba, určenie zosilnení metódou umiestnenia pólov. Návrh PI regulátora podradenej prúdovej slučky metódou inverznej dynamiky.

Práve dynamika modelovaného systému je kľúčová z pohľadu využitia. Rad metó ktoré sa v praxi využívajú, existuje už vyše pätdesiat rokov, ale. Z identifikovaného modelu optického kanála boli metódou inverznej dynamiky a pomocou toolboxu SynReg v programovom balíku Matlab, .