Teplo fyzika 7 ročník

Kde všade (kedy) v bežnom živote sa môžeme stretnúť s pojmom teplo; Čo je to teplo? Vypracovala: Petra Podmanická Teoretická časť Na tému teplo a merná tepelná kapacita sú spravené samostatné teoretické učivá, kde sú . Názov testu: Teplo Predmet: Fyzika Typ školy: ZŠ Ročník: 8.

Příklad 1: Kolik tepla se spotřebuje na ohřátí kg železa z 20°C na 1020°C? Urči teplo, které odevzdá kg železa zahřátého na teplotu 250°C, když se . Premena plynu na kvapalinu – kondenzácia, zisťovanie teploty rosného bodu. Prezentácia doplnená o ukážky z Planéty ve.

Fyzika Teplo Výmena tepla Predstavy o teple. Ak chceš vidieť riešenie, klikni na vybraný príklad! Riešené príklady z matematiky, fyziky a chémie pre stredné školy.

Chcela by som sa spýtať, či náhodou niekto už tento projekt nerobil alebo či nevie ako má byť doplnená tabuľka. V auguste nám „je teplo“, lebo teplota vzduchu je vyššia ako v januári,. Výmena tepla je vzájomné odovzdávanie si energie medzi telesami, . Id: P37Autor: EXAM TESTING Stupeň: ISCED 2. ZŠ Predmet: Fyzika Tematický celok: Teplota.

Aké množstvo tepla prijme voda s hmotnosťou kg a s teplotou 20°C, ak ju zohrejeme.

Aké množstvo tepla prijme olovený valček s hmotnosťou kg, ak ho .