Close

Tepelný odpor polystyren

Tepelná kapacita tělesa závisí na jeho hmotnosti, chemickém složení, vnitřní stavbě. U kapalin jsou v průměru o řád vyšší a dosahují nejvyšší hodnoty u vody . Měrná tepelná kapacita pevných a kapalných látek se mění s teplotou. Z běžně známých látek má největší měrnou tepelnou kapacitu voda (41J K–kg–1). Tabulka hustot a tepelných roztažností pro vybrané látky. Největší měrnou tepelnou kapacitu má voda.

Proto je vhodná jako chladicí kapalina (k chlazení motorů, jaderných reaktorů), nebo jako . Měrná tepelná kapacita určuje, jaké dodané . Merná tepelná kapacita je tepelná kapacita vztiahnutá na jednotku. Určete na základě experimentu měrnou tepelnou kapacitu pevného tělesa. Měrná tepelná kapacita (měrné teplo) vyjadřuje množství tepla, které musí přijmout. K–1; jednu z největších měrných tepelných kapacit má voda: 41J. U všech látek se měrná tepelná kapacita zmenšuje s klesající.

Měrná tepelná kapacita látky v přírodě a technice. Kromě toho tepelná kapacita vzduchu udržuje na Zemi teplotu přijatelnou pro život, jinak by na noční straně naší. Měrná tepelná kapacita vody – vzorec. Merné (hmotnostné) tepelné kapacity látok . Měděný kalorimetr má hmotnost kg a je v něm voda o objemu l. Stanovte měrnou tepelnou kapacitu . Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Srovnání měrné tepelné kapacity vody a oleje.

Teplo Merná tepelná kapacita látky, ISCED. Fyzika Vlastnosti kvapalín a plynov Zmena vnútornej energie telesa. Akumulačná nádoba s vodou dokáže uložiť množstvo tepla, kotol môže ísť. Merná tepelná kapacita c je schopnosť materiálu uchovávať teplo, . Tepelná kapacita látky prepočítaná na jednotkovú hmotnosť (1kg) je.

Kalorimeter o tepelnej kapacite K zčasti naplníme vodou o hmotnostej tepelnej kapacite . Z tohoto pokusu lze spočítat, kolik práce potřebujeme na ohřátí kg vody o 1°C.