Close

Merná tepelná kapacita kovov

Fyzikálny význam hodnoty hmotnostnej tepelnej kapacity je množstvo . Vypracovala: Petra Podmanická Teoretická časť Na tému teplo a merná tepelná kapacita sú spravené samostatné teoretické učivá, kde sú . Merné (hmotnostné) tepelné kapacity látok.

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných kovů. Tabulka měrné tepelné kapacity a součinitele tepelné vodivosti vybraných látek. Tabulka hustot a tepelných roztažností pro vybrané látky.

Co je tepelná kapacita a měrná tepelná kapacita.

Nebo třeba, aby se kus kovu ohřál z °C na °C, … Samozřejmě, že pro vodu a kov bude mít rozdílnou . Měrná tepelná kapacita udává, jaké množství tepla je třeba dodat. Relativně malou tepelnou kapacitu mají kovy, což usnadňuje jejich tepelné .

Pedagogická poznámka: Pokud necháte studenty počítat příklady samostatně, nestihnete hodinu za minut. Tělesa z látek o malé měrné tepelné kapacitě (kovy) se rychle zahřejí, ale také rychle zchladnou. Stanovení měrné tepelné kapacity hliníku. Měděný kalorimetr má hmotnost kg a je v něm voda o objemu l a teplotě . Při určování měrné tepelné kapacity lihu jsme ke 2g lihu o teplotě 2°C v kalorimetru o tepelné kapacitě 1JK-přilili 1g vody o . V kalorimetru je 4g vody o teplotě 2K. Když do něj přilijeme ještě 9g vody o teplotě 3K, zjistíme, že teplota po ustálení v . Určte mernú tepelnú kapacitu železného valčeka.

Z tohto vzťahu možno určiť mernú tepelnú kapacitu cdaného kovu, ak poznáme mernú tepelnú . Viz teorie u již popsaného pokusu: Tepelná vodivost plastu a kovu I. Kdyby tedy byla rozhodujícím faktorem měrná tepelná kapacita, bylo by chování . Teplo Merná tepelná kapacita látky, ISCED. Fyzika Vlastnosti kvapalín a plynov Zmena vnútornej energie telesa.