Close

Merná tepelná kapacita oleja

Fyzikálny význam hodnoty hmotnostnej tepelnej kapacity je množstvo . Merná tepelná kapacita je teplo, ktoré musíme dodať jednému. Konštanta úmernosti c – merná tepelná kapacita, je definovaná.

Do oleja ponoríme medené závažie s hmotnosťou 500g a teplotou . Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Srovnání měrné tepelné kapacity vody a oleje. Merné (hmotnostné) tepelné kapacity látok.

Měrná tepelná kapacita určuje, jaké dodané . Tabulka měrné tepelné kapacity a součinitele tepelné vodivosti vybraných látek. Urči měrnou tepelnou kapacitu vody. Olej o stejné hmotnosti při stejném ochlazení odevzdá jen 5kJ tepla.

Veličina c je měrná tepelná kapacita látky, udává se v jednotkách joule na. Porovnejte, kolik tepla odevzdalo kg oleje při stejné změně teploty. Co je tepelná kapacita a měrná tepelná kapacita.

Tepelná kapacita tedy vyjadřuje množství tepla, které musíme dodat třeba vodě, aby se z °C ohřála na 21 . V kalorimetru je 4g vody o teplotě 2K.

Když do něj přilijeme ještě 9g vody o teplotě 3K, zjistíme, že teplota po ustálení v . Joule (18– 1889) sa pokúsil určiť mernú tepelnú kapacitu vody. Koľko litrov oleja musíme použiť do kaliaceho kúpeľa, . POROVNÁNÍ MĚRNÉ TEPELNÉ KAPACITY OLEJE A VODY. Sledujte pokyny v tomto materiálu, pokud jsou pro vás nesrozumitelné, nebojte se nás zeptat. Po smažení zostalo vo fritovacom hrnci kg oleja teploty 1˚C.

Tabulka s měrnou tepelnou kapacitou. Motorové benzíny, Motorové nafty, Topný olej. Měrná tepelná kapacita ropných olejů.