Skrátená dokumentácia vzor

V časti určujúcej obsah pre skrátenú dokumentácia neboli zmeny. Obsah dokumentácie o použitej metóde určuje ministerstvo financií. Popis, Základná dokumentácia, Skrátená dokumentácia, Úplná .

Dokumentácia o metóde transferového oceňovania. Nezáväzný vzor v rozsahu skrátenej dokumentácie). Najčastejšie otázky k vzoru skrátenej transferovej dokumentácií. Vypracovanie transferovej dokumentácie .

Skrátená transferová dokumentácia k prenájmu – vzor. Skrátená dokumentácia – dokumentáciu v skrátenom rozsahu vedú daňovníci, ktorými sú fyzické osoby a daňovníci, ktorí sú mikro účtovnými . Tužinského, dokumentácia transferového. Skrátená transferová dokumentácia k pôžičkám.

Usmernenie rozlišuje tieto typy dokumentácie: Skrátená dokumentácia – vedú ju nasledovné subjekty: Daňovníci, ktorí sú fyzickou osobou . Všetko ostatné je naformulované v texte vzorovej dokumentácie. Vzor transferovej dokumentácie je platný pre zdaňovacie obdobie roku 2016.