Revízny technik elektrických zariadení

Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického. Príprava na získanie odbornej spôsobilosti revíznych technikov EZ. Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického (§ 24), vzdelanie .

Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov, elektrického náradia a spotrebičov. Revízny technik elektrických zariadení. Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického môže okrem odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného . Voľné pracovné miesta a ponuky pre pozíciu revízny technik.

Aktuálne ponuky práce Ponuka: Revízny technik elektrických zariadení (2019608). VZDELÁVANIE REVÍZNYCH TECHNIKOV A PROJEKTANTOV EZ. Revízny technik VTZ-E (vyhradených technických zariadení elektrických) môže . Odborné skúšky a odborné prehliadky elektrických a zdvíhacích zariadení, výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru, rekonštrukcie kovových . Revízia elektrických zariadení a bleskozvodov.

Montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení. STN 150 STN 2000– Východiskové a periodické revízie elektrických zariadení. STN 16- Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas .