Close

Revízie zdvíhacích zariadení cenník

Revízie zdvíhacích zariadení (Odborné prehliadky,skúšky) vykonávame na : Mostové,Portálové,Konzolové,Vežové,Mobilné ,Nakladacie žeriavy,Plošiny,Rampy . Cenník revízií zdvíhacích zariadení. Odborné prehliadky (revízie zdvíhacích zariadení) a odborné skúšky (revízne skúšky zdvíhacích zariadení) .

Cenník odborných prehliadok (revízii). OBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ. REV20 Prizdvihovacie zdvíhacie zariadenia – ručné a nožné, €. V cene revízií je zahrnuté premazanie a základné nastavenie strojov, vystavenie .

Firma Revitex-Toronský Vám ponúka nasledovné služby : školenia a kurzy pre obsluhu stavebných strojov, motorové vozíky, žeriavy, plošiny, hydraulické ruky. Odborné skúšky a školenia zdvíhacích zariadení. Odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení.

Cenník základných kurzov a seminárov na rok 2007. Komplexné služby BOZP, OPP, Revízie a Výchova a vzdelávanie s oprávnením Národného inšpektorátu práce. PONUKOVÝ LIST a CENNÍK SLUŽIEB pre rok 2017.

Cenníky prác a revízií – Publikacie pre elektrotechnikov, cenniky, vyucbove DVD filmy, zborniky. P- Cenník montáže zdvíhacích a dopravných zariadení. Cenník odborných prehliadok a skúšok zašleme na vyžiadanie: .

Odborné skúšky a prehliadky zdvíhacích zariadení (REVÍZIE ZZ). Revízie zdvíhacích zariadení ( odborné prehliadky a skúšky ) je povinný každý prevádzkovateľ zabezpečiť v zmysle zákona NR SR č. Tlakové nádoby – revízie tlakových zariadení v zmysle vyhl. REV1Zdvíhacie zariadenia, časť elektro – elektromechanické,. V cene revízií nie je zahrnutá cena za prípadné opravy a mazaciu hmotu. Mechanická revízia zdviháku Revízia . Cenník revízií technického zariadenia a vyhradeného technického zariadenia.

REVÍZIE VYHRADENÝCH TECHNICKÝCH ZARIADENÍ (VTZ). Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu: Aa – žeriavy a zdvíhadlá. Revízie, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích, zariadení. Vykonávame odborné prehliadky a skúšky (revízie) elektrických zariadení a. Orientačné ceny však môžete nájsť uvedené v našom cenníku elektrických revízií.

Podľa tejto vyhlášky sa za technické zariadenia považujú tlakové, zdvíhacie, . Revízie elektrických zariadení, bleskozvodov, plynových zariadení, kotlov, zdvíhacích zariadení. Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a .