Close

Odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení

Revízie zdvíhacích zariadení ( odborné prehliadky a skúšky ) je povinný každý prevádzkovateľ zabezpečiť v zmysle zákona NR SR č. Revízie zdvíhacích zariadení (Odborné prehliadky,skúšky) vykonávame na. Vykonávame odborné prehliadky a skúšky vyhradených zdvíhacích a elektrických.

SR čo sa týka výkonu opakovaných úradných skúšok Zdvíhacích zariadení . Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích. Revízie (odborné prehliadky, skúšky, školenia) zdvíhacích zariadení. Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení.

Odborná spôsobilosť fyzických osôb na vykonávanie činností na určených. Revízie, prehliadky, skúšky a obsluha určených technických zariadení (§ – § 30). Pri revíznej skúške dopravného zariadenia a zdvíhacieho zariadenia je . ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ A BLESKOZVODOV. OBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ.

Technické prehliadky motorových vozíkov, pracovnej plošiny a zvislej . Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení.

Prevádzkovanie tejto činnosti je viazanou živnosťou. Vykonávame odborné prehliadky (revízie zdvíhacích zariadení) a odborné skúšky (revízne skúšky zdvíhacích zariadení) na vyhradených technických . U zdvíhacích zariadení sa vykonávajú: 1. Odborné prehliadky a skúšky (tzv. bývalé revízie) – intervaly stanovuje vyhl. Odborné skúšky, odborné prehliadky VTZ plynových, elektrických, zdvíhacích,.

Odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu:. Odborná prehliadka výťahu je vykonaná podľa STN 2740- vykonávaná každé mesiace. Odborné skúšky a školenia zdvíhacích zariadení. Návrh, výroba, dodávka a montáž nových žeriavov a zdvíhacích zariadení.

Odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení, výchova a vzdelávanie obslúh . Revizie elektrickych zariadeni, revizie VTZ, revizie plynovych zariadeni.