Close

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení

Vykonávame komplexné odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) elektrických zariadení do 10V. V oblasti odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení vykonávame: Kontroly. Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zařízení.

Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení. Prevádzkovanie tejto činnosti je viazanou živnosťou. Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení. Kto môže vykonávať revízie a kontroly elektrického ručného náradia a.

STN 16sa nepovažujú za odborné prehliadky a odborné skúšky podľa vyhlášky č. Protokol z odbornej prehliadky a skúšok elektrického zariadenia podľa. Prostredie, v ktorom elektrické zariadenie pracuje podľa STN 03čl. Vykonávame odborné prehliadky a skúšky (revízie) elektrických zariadení a bleskozvodov do 10voltov.

V oblasti odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení.