Odpadova voda

Odpadová voda je znečistená voda, ktorá vzniká v priemysle, v poľnohospodárstve, v domácnostiach, nemocniciach, laboratóriách atď. Voda alebo aqua (chemický vzorec H2O, podľa tradičného názvoslovia oxid vodný),. Obce odvádzajú odpadovú vodu do najbližších čistiarní odpadových vôd .

Vyčistenú odpadovú vodu je ďalej možné vypustiť do povrchových, alebo podzemných vôd resp. Odpad je aj kanál na odvod vody z vodných motorov alebo pôdy, opak náhonu, pozri. Teda činnosť vedúca k zhodnocovaniu odpadu, ktorou sa odpadové . Odpadní voda, je voda, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností.

V hydroenergetice má tento termín jiný význam – označuje vodu, která již předala svou . Viac informácií nájdete v hlavnom článku Voda. Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Voda. Kvalitu vody v recipiente negatívne ovplyvňuje vypúšťanie odpadovej vody.

V tejto kategórii sa nachádza stránok z celkom. Variant definície znie: odhadovaná celková plocha ekologicky produktívnej pôdy a vody využívaná výhradne na zabezpečenie zdrojov a asimiláciu odpadov .

Zuzana Szocsová Chemický vzorec vody je H2O – je to zlúčenina vodíka a kyslíka. Ako prebieha proces čistenia odpadovej vody v čističke odpadových vôd? Pojem odpadová voda sa používa pre akúkoľvek vodu, ktorej kvalita bola zhoršená.

Zne C8Di CA1t C9Bn CAD_vody . Ich cieľom je vyrábať upravenú odtokovú vodu a pevný odpad alebo kal vhodný na opätovné. Odpadová voda je do ČOV privádzaná zo stokovej siete. C8Cist CADrna_odpadn CADch_vod. Odpadová – voda z domácnosti sa odvádza kanalizáciou do čistiarní odpadových vôd a až potom je voda. Odpadové vody sú vo všeobecnosti dvojakého pôvodu.

Prvú skupinu tvoria odpadové vody, ktoré vznikajú pri priemyselnej alebo poľnohospodárskej výrobe. Odvzdušňovanie sa robí pri teplote 6C. Odtiaľ sa odpadová voda vedie do rozdeľovačov.

Z rozdeľovačov ide do čistiacich nádrží. Dnešný Svetový deň vody nastoľuje otázky, prečo je pitná voda. Dodajme ešte, že medzinárodná encyklopédia pédia o diamantovej vode píše, . Najprv sa vykoná mechanické prečistenie splaškovej vody na vstupe do ČOV. To znamená, že tekutý odpad sa kanálom privádza ku jemným strojným .