Close

Odpadova voda referaty

Medzi, v súčasnosti najdôležitejšie spôsoby zlepšenia akosti povrchových vôd patrí čistenie odpadových vôd. Je to technologický proces, ktorý sa realizuje v. Zuzana Szocsová Chemický vzorec vody je H2O – je to zlúčenina vodíka a kyslíka.

Odpadová voda je znečistená voda, ktorá vzniká v priemysle, v poľnohospodárstve, v domácnostiach, nemocniciach, laboratóriách atď. Referát vhodný pre: Gymnázium, Počet A4: 7. Odpadové vody – efluenty vznikajú pri použití vody v priemysle a jej následným znečistením. Všetko, čo študent potrebuje – referáty, ťaháky, čitateľský denník, slohy, úvahy, SOČ,.

Odpadové vody majú vodivosť zvyčajne vyššiu niekedy až 1mS. Odpadové vody – podľa zákona o vodách sa považuje za odpadovú vodu voda použitá v sídliskách, obciach, domoch, zdravotných . Odpadová – voda z domácnosti sa odvádza kanalizáciou do čistiarní odpadových vôd a až. Rozdelenie vody Podla pôvodu: – zrážková – povrchová (slaná, sladká, lad) – podzemná podla používania: – pitná – úžitková – odpadová.

Referát: Voda – Ekológia ~ Geografia. Ich cieľom je vyrábať upravenú odtokovú vodu a pevný odpad alebo kal vhodný na opätovné použitie. Odpadová voda je do ČOV privádzaná zo stokovej siete.

Témou Svetového dňa vody v roku 20na základe rozhodnutia Organizácie spojených národov je „Odpadová voda“.

Informácie: referát hygieny životného prostredia, tel. Voda, ktorá bola akokoľvek použitá je považovaná za odpadovú vodu a musí byť vyčistená. Odpadové vody z domácností a aj z priemyselných podnikov sú . Všetky tieto zložky nazývame aj inžinierske siete. V prípade, že odpadová voda obsahuje dusík prevaž-.

Svetový deň vody je venovaný téme „Odpadová voda“. Voda je chemická látka skladajúca sa z vodíka a kyslíka. Podľa použitia vodu delíme na pitnú, úžitkovú a odpadovú.

Referát životného prostredia a verejnoprospešných služieb.