Odpadové vody referaty

Hlavným produktom, ktorý vzniká pri čistení odpadových vô je vyčistená voda, vedľajšími sú kal a plyn. V čistiarní odpadových vôd sú zvyčajne inštalované dve . Odpadové vody sú vo všeobecnosti dvojakého pôvodu.

Prvú skupinu tvoria odpadové vody, ktoré vznikajú pri priemyselnej alebo poľnohospodárskej výrobe. Odpadové vody – podľa zákona o vodách sa považuje za odpadovú vodu voda použitá v sídliskách, obciach, domoch, zdravotných zariadeniach, . Odpadové vody – podľa zákona o vodách sa považuje za odpadovú vodu voda použitá v sídliskách, obciach, domoch, zdravotných . OV je zariadenie, ktoré slúži na zbavenie nečistôt a škodlivých látok zo splaškovej, či priemyselnej odpadovej vody a tak .

Odpadová voda je znečistená voda, ktorá vzniká v priemysle, v poľnohospodárstve, v domácnostiach, nemocniciach, laboratóriách atď. Krok vpred nastal vtedy, keď sa vynašli filtre a čističky odpadových vôd. Niekedy stačili našim predkom zdroje podzemnej – pramenitej vody.

Voda je najdôležitejšia látka na Zemi. Bez vody by ľudstvo ani žiaden život na Zemi. Odpadová – voda z domácnosti sa odvádza kanalizáciou do čistiarní.

Hlavným účelom čistenia odpadových vôd je odstrániť škodlivé organické látky namerané chemickou. Odpadová voda je do ČOV privádzaná zo stokovej siete. Pri vodách obsahujúcich prevažne anorganické látky (pitná voda, väčšina povrchových i niektoré odpadové vody) sa elektrolytická konduktivity využíva ako . Všetky tieto zložky nazývame aj inžinierske siete. Chemické odpadové vody po precistení v neutralizacnej stanici sú spolu s daždovými vodami za areálu odvádzané . Z pohladu právnych predpisov na ochranu ovzdušia je spalovna odpadov podla § 3. Charakteristika a druhy odpadových vôd.

Obecný úrad Referáty obecného úradu Referát životného prostredia. Mestský úrad Oddelenie životného prostredia a komunálnych vecí referát životného prostredia. Darina Tóthová, referentka pre ochranu vody, pôdy a ovzdušia.

Referát životného prostredia a verejnoprospešných služieb. Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi. Preto znečistenie morí predovšetkým haváriami tankerov a odpadovými vodami môže narušiť ich .