Close

Jednosmerny zdroj

Elektrický zdroj je súhrnný názov pre elektrické zariadenia, medzi ktorých dvoma. Tieto zdroje napätia vo vodiči vyvolávajú jednosmerný elektrický prúd.

ZDROJE JEDNOSMERNÉHO NAPÄTIA V rozlicných zdrojoch napätia vznikajú rôzne druhy neelektrostatických síl a podla toho delíme zdroje napätia na 1. Stavebnica zdroja je navrhnutá pre napájanie elekt.

Zväčšiť, NE KP6Zdroj univerzálny 8V do 12V 1A, Novinka Akcia . Prevažná väčšina elektronických zariadení potrebuje pre svoju činnosť zdroj jednosmerného napätia a prúdu. Prenosné elektronické zariadenia sa napájajú z . Zdroje jednosmerného elektrického napätia. Zariadenie, medzi ktorého dvomi rozličnými časťami, pólmi, je aj . Jednosmerné a striedavé zdroje, zdroje jedno a viac fázové.