Zdroje jednosmerného napätia

ZDROJE JEDNOSMERNÉHO NAPÄTIA V rozlicných zdrojoch napätia vznikajú rôzne druhy neelektrostatických síl a podla toho delíme zdroje napätia na 1. Zdroje jednosmerného elektrického napätia. Zariadenie, medzi ktorého dvomi rozličnými časťami, pólmi, je aj .

Galvanické články sú zdroje jednosmerného elektrického napätia, skladajúce sa z kladnej a zápornej elektródy ponorenej do vhodne voleného . Akumulátor je zdroj jednosmerného napätia, ktorý je založený na elektrolýze. Stáva sa zdrojom elektromotorického napätia po prechode elektrického prúdu . Galvanické články- zdrojom napätia, v nich je premena chemickej energie na elektrickú.

Sieťové napájacie zdroje majú za úlohu zo sieťového napätia vyrobiť jednosmerné napätia s hodnotami vhodnými pre použité . Zdrojom elektromotorického napätia (ďalej len zdroj) môže byť elektrochemický článok, slnečný článok, alebo generátor v elektrárni. Jednosmerný prúd je elektrický prú ktorý má stále rovnaký smer prúdenia. Preskočiť na Typy zdrojov napätia – Tieto zdroje napätia vo vodiči vyvolávajú jednosmerný. Používa sa napríklad ako sekundárny napäťový zdroj v . Rozlišujeme zdroje jednosmerného a striedavého napätia, lineárne a nelineárne (s nelineárnym vnútorným odporom), napäťového a prúdového typu, riadené a . Táto energia je dodávaná z napájacích zdrojov napätia a prúdu. Prevažná väčšina elektronických zariadení potrebuje pre svoju činnosť zdroj jednosmerného . Predaj laboratórnych zdrojov napätia a prúdu.

Ponúkame laboratórne zdroje s jednosmerným, striedavým a kombinovaným výstupom. Laboratórne zdroje jednosmerné – pevné napätie. Zdroj je opatrený protiskratovou poistkou a je vybavený regulátorom napätia a prúdu. Horváthová Elektrický zdroj je zariadenie medzi. Galvanický článok je zdroj jednosmerného napätia, ktorý sa skladá z . Elektrický zdroj je zariadenie, ktoré po pripojení vodiča udržiava medzi jeho koncami elektrické napätie.

Zdroj jednosmerného prúdu má dva póly + a – , ktoré sú . Obvo v ktorom prúd elektrónov (elektrický prúd) tečie stále rovnakým smerom je: spotrebič. V schéme zapojenia sú dva regulátory, jeden na jednosmerné napätie .