Close

Zdroje elektrického napätia referát

Podmienkou pre vznik trvalého prúdu vo vodiči je stály zdroj napätia. Na póloch zdroja sa udržiava potenciálový rozdiel. Vynálezcom elektrického článku je Alexander Volta.

Voltov elektrický článok si môžeme urobiť aj doma a to tak, že do roztoku zriedenej kyseliny sírovej vložíme . Zdrojov elektrického napätia je mnoho druhov. Historicky najstarším používaným zdrojom je primárna (galvanický) článok. Prvý zdroj trvalého elektrického napätia zostrojil .

Zdroj je zariadenie, ktoré slúži na premenu jednej energie na energiu druhú, elektrickú energiu. Galvanický článok je chemický zdroj elektrického napätia pomenovaný po Luigim Galvanim, skladá sa z dvoch materiálov spojených elektrolytom. Definícia elektrického prúdu Elektrický prúd je príčinou rôznych dejov v elektrickom obvode.

Potenciál, elektrický zdroj aj jeho napätie . Elektrické napätie je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje rozdiel elektrického potenciálu dvoch bodov a predstavuje energiu.

Tento zdroj sa často používa v rôznych typoch elektrických obvodov,zvlášť. V presných elektrických zariadeniach. Výstupné napätie nestabilného zdroja sa mení . Elektrický zdroj má dve rozdielne časti – póly zdroja – označujeme ich + alebo.

Medzi pólmi je udržiavané trvalé napätie posobením síl, ktoré prenášajú . A pretože elektrické napätie vzniká medzi akýmkoľvek dvoma telesami s . Zdroje jednosmerného elektrického napätia. Zariadenie, medzi ktorého dvomi rozličnými časťami, pólmi, je aj . Prvý zdroj trvalého elektrického napätia zostrojil začiatkom 19. Volta, preto sa nazýva Voltov článok. Obvod jednosmerného elektrického prúdu – referáty.

Vyjadrite vztah medzi elektrickým napätím medzi koncami vodica a elektrickým. Co je zdrojom elektrického prúdu pri štartovaní automobilu? Návrh a realizácia elektrického obvodu s regulovateľným zdrojom napätia.

Elektrický zdroj premieňa jeden druh energie na druhý – elektrickú energiu.