Elektraren

Elektráreň je technické zariadenie a prípadne i komplex stavieb produkujúce elektrickú energiu premenou iného druhu energie. V pamätiSlovenské elektrárne prevádzkujú jadrové, tepelné, fotovoltické a vodných elektrární. Slovenské elektrárne prevádzkujú vodných, atómové, tepelné (uhlie a biomasa) a fotovoltické elektrárne.

Slovenské elektrárne majú celkový inštalovaný výkon tepelných elektrární 5MW. Atómové (jadrové) elektrárne prevádzkováné spoločnosťou Slovenské elektrárne. Slovenské elektrárne sú najväčším výrobcom elektriny a najväčším súkromným investorom na Slovensku.

Slovenské elektrárne majú fotovoltické (solárne) elektrárne v Mochovciach a vo Vojanoch.

Závod čiernouhoľných Elektrární Vojany je na východnom Slovensku v okrese Michalovce.

Prečerpávacia vodná elektráreň (PVE) Liptovská Mara je umiestnená pri druhej „vrcholovej“ nádrži v hornej časti povodia Váhu, ktorá má rovnaké funkcie ako . Elektrárne sú energetické zariadenia používané na premenu rôznych druhov energie na elektrickú energiu. Podľa prvotného zdroja energie sa rozlišujú tepelné, . Tepelnú elektráreň Vojany chcú ešte zachrániť. Vznikne skupina expertov, ktorí budú hľadať možnosti zachovania . Fotovoltaika: dozviete, z čoho sa skladá (slnečná) fotovoltická elektráreň a ako vyrobí elektrickú energiu pre váš dom alebo firmu. Sme v bezpečí v prípade katastrofy?

Vláda v stredu na rokovaní prijala správu o cvičení krízového manažmentu INEXz decembra minulého . Pred rokmi vybuchla jadrová elektráreň Černobyľ. Preložiť slovo „elektráreň“ zo slovenčiny do angličtiny. Bývalá parná elektráreň je dnes Tatranskou galériou. Galéria ju dostala od mesta do dlhodobého prenájmu ako alternatívny priestor v roku 199 hoci v tom . Prílivovo-odlivová elektráreň s maximálnym výkonom 24MW má 7m dlhú hrádzu s ôsmimy vodnými turbínami.

Výška maximálneho prílivu v danej oblast . Podzemná vodná elektráreň v Kremnici je svetovým unikátom. Je jednou z najstarších elektrární na svete, nachádza sa v hĺbke 2metrov pod .