Typy elektrární

Slovenské elektrárne prevádzkujú vodných, atómové, tepelné (uhlie a biomasa) a fotovoltické elektrárne. Elektráreň je technické zariadenie a prípadne i komplex stavieb produkujúce. Na druhej strane, nové typy reaktorov umožňujú využiť časť energie, ktorá vo .

Zoznam_elektrární_na_SlovenskuV pamätiPodobnéZoznam elektrární na Slovensku predstavuje súhrn významných elektrární. Inštalovaný výkon jednotlivých typov elektrární spravovaných SE a objem ich . Celkový inštalovaný výkon jadrových elektrární na Slovensku je 6MW. Vodné elektrárne sú rozdelené podľa spôsobu využitia hydroenergetického potenciálu a použitého typu vodnej turbíny.

Na praktických príkladoch sú opísané . Informácie o tom, ako fungujú vodné, jadrové, tepelné a solárne elektrárne . Takmer nevyčerpateľným zdrojom energie je teplo pod povrchom Zeme. Rozdelenie vodných elektrární na malé a veľké je vo svete zaužívané, pričom sa akceptuje, že elektrárne s výkonom viac ako MW sa označujú ako veľké a . Základným princípom výroby elektriny v elektrárňach je premena mechanickej energie v generátore na energiu elektrickú. Najrozšírenejším typom elektrární sú .