Close

Elektrarne

Elektráreň je technické zariadenie a prípadne i komplex stavieb produkujúce elektrickú energiu premenou iného druhu energie. Slovenské_elektrárneV pamätiPodobnéSlovenské elektrárne, a. Náplňou jej činnosti je výroba elektrickej energie.

Bežná vodná elektráreň sa skladá z priehradnej hrádze alebo stavidla, ktoré zadržuje vodu a strojovne s turbínami a generátormi na výrobu elektrickej energie. Prílivová elektráreň je vodná elektráreň, ktorá pre roztočenie turbín využíva periodické opakovanie prílivu a odlivu mora a tým kinetickú energiu rotácie Zeme; . Jadrová elektráreň alebo atómová elektráreň je výrobňa elektrickej energie, resp. Viac ako polovica (5 ) elektrickej energie na Slovensku pochádza z atómových elektrární, 1 produkujú vodné elektrárne, 1 tepelné a 16 .

Uhoľná elektráreň je tepelná elektráreň, ktorá využíva spaľovanie uhlia pre získanie tepelnej a elektrickej energie. Ide o technologický celok, ktorý vyrába . V tejto kategórii sa nachádza stránok z celkom. Podľa zákona o zachovaní energie sa energia dopadajúca na planétu Zem premieňa bezozvyšku na . SR významná, predstavujú významné zdroje pracujúce v základnom . Slovenské elektrárne majú celkový inštalovaný výkon tepelných elektrární 5MW. Veterná elektráreň s maximálnym výkonom 5kW má výšku okolo m. Primer vrtule, ktorá má tri listy je m. Tento typ elektrárne pracuje pri rýchlosti vetra 3 .

Najstaršou elektrárňou v akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne je malá vodná elektráreň (MVE) Rakovec na . Vodnú elektráreň: Vodné elektrárne sú súčasťou priehrady. Voda prúdi potrubím k lopatkám vodnej turbíny, ktorá poháňa generátor. Vietor sa nachádza takmer všade okolo nás. Tento zdroj energie je nám vždy po ruke vo veľkom množstve , no je príliš . Slnečná elektráreň získava teplo zo slnečného žiarenia.

Sústavou plochých zrkadiel, ktoré sledujú pohyb slnka, sa koncentruje žiarivá slnečná energia na kotol . Cerovej schválili financie na unikátny projekt“, „Prvá veterná elektráreň na Slovensku“, „Na Záhorí budú vyrábať elektrinu z vetra“, „V Cerovej nezaháľali a vďaka . Dominantná časť elektrickej energie pochádzajúcej z fosílnych palív je na Slovensku produkovaná v elektrárňach patriacich spoločnosti . Prílivové elektrárne zároveň môžu fungovať aj ako prečerpávacie elektrárne (podľa ). Odhaduje sa, že z prílivovej energie by sa . Na praktických príkladoch sú opísané vodné elektrárne na Slovensku. Na záver sú vysvetlené priame a nepriame premeny slnečnej energie, ktoré tiež súvisia s .